Biomechanika

17.03 – Kontuzje w jodze
24.03 – Stopa czyli pomijany fundament łańcuch biomechanicznego  

 

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo