Psychologia stresu

Psycholożka Iwona Witek 3h

Czym jest stres, jakie są źródła, objawy i jak sobie z nim radzić. Podczas spotkań nauczysz się rozróżniać rodzaje stresu. Dowiesz się jak sobie z nim radzić.

Program kursu:

  1. Czym jest stres?
  2. Stres a zdrowie.
  3. Stres mobilizujący i destrukcyjny.
  4. Objawy stresu, stres jako proces.
  5. Źródła stresu – stresory.
  6. Stres chroniczny a stres ostry.
  7. Style radzenia sobie ze stresem.
  8. Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo