Siła i balans

Nauczycielka Marta Witecka 6h

  1. Mądry trzon – jak zaangażować core, wycisnąć więcej z pozycji, z różnymi pozycjami balansowymi.
  2. Niskie balanse – przepis na sukces.
  3. Niskie balanse – wariacje i przejścia. 
  4. Podstawy stania na rękach. 

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo