Vinyasa Krama – dla ciała, oddechu i umysłu

JOGA DLA CIAŁA ODDECHU I UMYSŁU – Vinyasa Krama

Iza Kaczmarek 8h

Niemalże na co dzień doświadczamy stanu niepokoju, stresu. Symptomy takiego stanu przejawiają się we

wszystkich aspektach naszego życia. Zaburzenia rytmu oddechu, wrażenia ucisku w żołądku czy zwykłe

bębnienie palcami po blacie. Doświadczasz takiego stanu ?

Zapraszam Cię do poznania metody powrotu do siebie, powrotu do stanu równowagi.

Do praktyki skupienia uwagi na oddechu, praktyki synchronizcji ruchu z oddechem, praktyki ciała i umysłu dla

osiągnięcia wewnętrznej równowagi i harmonii.

Czym jest joga oddechu, ciała i umysłu ?

Poznaj koncepcję praktyki jogi jako procesu umożliwiającego osiągnięcie integralności, procesu pozwalającego

rozprawić się z przeciwnościami, uciążliwościami. Poznaj metodę dzięki której praktyka będzie oparta na

zrównoważonym współdziałaniu umysłu, ciała i oddechu.

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo